بارگذاری

AVG Cleaner Expert Apk Assessment

Avg solution pro apk is one of the many popular apps to clean up junk data and boost the functioning of your smartphone. The app might free up your phone’s storage space and improve it is performance by liberating cache and unwanted documents, making it improve your speed than ever.

Speedy Clean — Get a simple, one-page outline of out of date files, invisible junk, and battery-sapping software to make space for what you want. Then, very easily remove abandoned apps, ?screenshots?, large gunk files, plus more to take back space with regards to the photographs, music, and apps you really absolutely adore.

Photo Photo gallery Optimization – Scan your gallery to name smudged, blurry, or dark photos and keep only the best. You can also delete duplicate photos and untouched albums.

Google android Application Management – With AVG Clearer Pro Apk you can swipe your machine to discover and manage all of the installed and done away with apps. You can even restore a deleted application or their data from its previous stage.

Battery Savings & Optimizer – AVG Cleaner Expert Mod Apk will help you prolong the backup of your smartphone battery by removing elements that drain it including cellular systems, Bluetooth online connectivity, and other expertise. Moreover, it will likewise optimize your why not try here battery pack by regulating power ingestion and minimizing operations that use one of the most resources of the device.

Avg Cleaner Expert is a simple and intuitive tool that will improve the performance of the smartphone, washing junk files and optimizing storage. It is an request that has been downloaded by above 50 mil users, and it has been proven as the most effective and reliable approach to removing programs that you don’t use typically.

مقاله را به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وردپرس داغ

جدیدترین مطالب

بالا