بارگذاری

حرف زدن با “همراهان” یک برند، یا به نوعی تعامل مستمر با مخاطب، بخشی‌ست که همیشه ذهن ما را به خودش مشغول می‌کنه؛ برای پیشنهاد یک برنامه محتوایی همیشه به این فکر می‌کنیم که چه نقاط تماسی با مخاطبمون داریم؟ به چه بهانه‌ای می‌تونیم باهاش حرف بزنیم؟ و مهم‌تر از همه چطور می‌تونیم ترغیبش کنیم به اینکه با برندمون حرف بزنه؟ 

در مورد استوری‌های تعاملی دی جت هم داستان از این فکرها شروع شد. در رشته استوری‌های تعاملی پیج اینستاگرام دی جت، هربار به یک موضوع خواندنی، دانستنی‌های روز یا نکاتی برای جنبه‌های مختلف زندگی پرداختیم، مخاطب رو با خودمون همراه کردیم و نظراتش رو شنیدیم.

نمونه کار مرتبط

بالا