بارگذاری

در این روزها با گذر شتاب‌زده زندگی، برخورد ما هم با اتفاقات و مواجهه با مسئله‌ها هم دست‌خوش تغییر شده؛ عجول شدیم و بی‌تاب! و گاهی حوصله و دقت لازم برای “پرداختن، درگیر شدن و حل کردن” مسئله رو نداریم. در نتیجه گاهی احساس بیش از اندازه بر عقل غلبه می‌کنه و به‌جای تحلیل، می‌ریم سراغ پاسخ‌دهی در لحظه و تصمیم‌گیری عجولانه.
چالش “گنج ملی” یک چالش متفاوت در این روزهای پرشتاب بود که توسط تیم ما برای پیج اینستاگرام بانک ملی ایران طراحی شد؛ یک برخورد جدید هم از نظر ایده و اجرا، و هم برای اولین‌بار در اینستاگرام.
برای حل این چالش، دقت لازم بود و تمرکز؛ چون هر انتخاب، مارو به مسیر متفاوتی هدایت می‌کرد.
از گوشه و کنار بازخوردهای زیادی گرفتیم، این معما افراد زیادی رو از دور و نزدیک درگیر خودش کرد و برای خودش نمونه‌ای کم‌نظیر شد.

نمونه کار مرتبط

بالا