بارگذاری

#بانک_مسکن / ویدیو

بانک مسکن رو بیش از هر چیز به ارائه “تسهیلاتی برای خرید خانه” می‌شناسیم، برای نمایش این وجه تمایز بانک، مسیر محتوایی “قصه من و مسکن” خلق شد…
در قدم اول، خاطره “خانه‌دار شدن” افراد مختلفی رو شنیدیم تا روایت این ویدیو‌ها رو خلق کنیم.
در قدم بعدی هم، برای تکمیل این مسیر، هر یک از این تسهیلات نام برده در قصه رو به صورت اینفوگرافیک معرفی کردیم.
این‌بار هم در کنار نقل داستان و به اشتراک گذاشتن حال خوب خرید خانه، تسهیلات و طرح‌های بانک مسکن رو به عنوان یک عامل موثر در ایجاد این حس خوب معرفی کردیم.

نمونه کار مرتبط

بالا