بارگذاری

چهارمین پست از رشته پست های تولیدی تصویرسازی :
کمپین قرض‌الحسنه بانک مسکن، با شعار “دل اندوخته‌ای برای همیشه” شروع شده بود که ما به عنوان تیم دیجیتال به این پروژه پیوستیم.
برای تعریف این کمپین در پیج اینستاگرام بانک مسکن ، باید مسیر محتوایی در نظر می‌گرفتیم که بتوانیم متناسب با سلیقه و رفتار مخاطب در این فضا پیش بریم، پیام کمپین رو پروموت کنیم و مخاطب رو با کمپین همراه کنیم.
ایده “جاری بودن کار خوب در زندگی” در اتاق فکر خلق شد تا دستمایه‌ای برای داستان‌های سریالی بانک مسکن شود، این داستان‌ها مثل کتاب‌های مصوری شدند که مخاطب رو با خودش همراه و حتی ترغیب به تعامل با کمپین کرد.
باعث افتخار ماست که در بخش “داستان سرایی” شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی برای تولید محتوای این پست‌ها موفق به دریافت جایزه این جشنواره شدیم.

نمونه کار مرتبط

بالا