بارگذاری

از ارزش‌های یک برند، علاوه‌بر خدماتی که ارائه می‌ده و کیفیتی که به زندگی شخصی کاربر اضافه می‌کنه، دغدغه‌های بزرگ‌تر و جهان‌شمول‌تره!

این دغدغه رو، به عنوان یک کیفیت متمایز به محتواهای پیج اینستاگرام دی جت اضافه کردیم؛ قدم بزرگی که دی جت به عنوان یک نئوبانک برمی‌داشت.

این پست‌ها با بررسی و تحقیق پیامدهای بانک‌داری سنتی بر  محیط زیست شروع شد و به این اعداد وارقام رسیدیم. تاثیرگذار و ملموس. هدف نشون دادن دغدغه برند، آگاه‌ کردن و ترغیب مخاطب به استفاده از خدمات غیرحضوری بود که به واسطه این مسیر محتوایی شکل گرفت.

نمونه کار مرتبط

بالا