بارگذاری

خراسان رضوی:
بانک ملی “ایران” متعلق به تمام مردم ایرانه و خودش رو حامی مردم در همه جنبه‌ها می‌دونه.

رشته‌پست‌های دور ایران در 31 ماه با این هدف تولید شد که علاوه بر نمایش زیبایی‌های این سرزمین و مردمش، جایی باشه برای تعامل با مردم.
در این پست‌ها هر بار مهمون یک استان می‌شدیم و بعد از آشنایی با نقاط جذاب و دیدنی، گوشه‌هایی از فرهنگ و آداب و رسوم، سری به شعب بانک ملی ایران در اون استان یا میزان فعالیت و تعامل مردم اون استان با این بانک می‌زدیم.
تعامل با مخاطب، در قالب پرسش و پاسخ‌هایی در مورد شهرشون، کسب‌وکارشون یا خاطراتشون از سفر به اون استان، در کپشن و کامنت‌ها نوشته می‌شد.

نمونه کار مرتبط

بالا