بارگذاری

در ادامه تولید محتواهای کمپین چای فامیلا در پیج اینستاگرام برند، همچنان که باید متمرکز بر کانسپت اصلی “ارتباط” می‌ماندیم، به این فکر کردیم که این ارتباط، الزاما در تعامل با یک فرد دیگر و یا در جمع معنا پیدا نمی‌کند؛ مهم‌ترین ارتباط “تو با خودت” است. این ارتباط است که “وجه تمایز توست”

به عنوان یک روت محتوایی در این فاز، در قالب سه پست، یک “آن/لحظه” از این ارتباط طلایی را به تصویر درآوردیم. لحظه‌ای که یک چای، فارغ از اینکه در چه لیوان یا استکانی باشد، می تواند تو را به خلوت خودت پرتاب کند و به آرامش درونی برساند. این یعنی “یک ارتباط طلایی با خودت”

نمونه کار مرتبط

بالا