بارگذاری

«چای» انقدر با زندگی همه ما گره خورده، که تصور یک #دریا از چای یا یک کپسول چای‌نبات، دور از ذهن نیست!
این نوشیدنی ، همراه همیشگی لحظه‌های خاصی از زندگی ماست؛ و اگر نباشه، جای خالی‌اش رو فقط خودش می‌تونه پر کنه!
در کمپین چای فامیلا، تمرکز ما بر نمایش این پیوند جدانشدنی و «ارتباط» است که در این مسیر محتوایی، با نگاهی فراتر از واقعیت دنبال شده است.

نمونه کار مرتبط

بالا