بارگذاری

در کمپین چای فامیلا، نمایش نقش “چای” در شکل‌گیری “ارتباطی متمایز” موضوع اصلی‌ست؛ اما اینکه چقدر می‌توان این “ارتباط” را به شکلی متمایز و جدید و حتی خارج از سازوکارهای جهان واقعی به تصویر کشید، موضوعی بود که تیم بلوباکس برای طراحی یک مسیر تعاملی سریالی در پیج اینستاگرام برند در نظر گرفت:
نوشیدن چای در مکان‌ها و زمان‌های مختلف، با افراد واقعی یا شخصیت‌های غیرواقعی، در جایی خارج از تصور یا روی میز روبرو…

مسیر تعاملی “روانشناسی چای” در هر پست، سوالی را با مخاطب در میان می‌گذارد، شبیه تست‌های روانشناسی؛ و نوشیدن یک استکان چای بهانه‌ای می‌شود برای رفتن به دنیایی ساخته ذهن هر یک از ما، که در آن می‌شود روبروی فروغ در یک کلبه چوبی در شمال نشست و با دیدن فیلم هامون چای نوشید!

نمونه کار مرتبط

بالا