بارگذاری

یه قرار ثابت در یک روز مشخص، می‌تونه بهونه خیلی خوبی باشه برای دیدار مجدد؛ بخصوص اگه هربار حرف‌های جدیدی باشه برای گفتن.

فلسفه “مسابقه‌های صبح جمعه بانک ملی ایران” همینه!

هر جمعه با همکاری میثم درویشان‌پور، مطالبی مرتبط با امور بانکی و دغدغه‌های برند با مخاطبین درمیون گذاشته می‌شه و این بهونه‌ای هست برای استمرار همراهی مخاطبین با پیج بانک، اخبار، خدمات و پیام‌هاش.

نمونه کار مرتبط

بالا