بارگذاری

پست اول معرفی هپ:
“اپلیکیشن هپ” محصول کانون جوانه‌های بانک ملی ایران برای کودکان و نوجوانان‌ست؛ پلتفرمی برای آموزش بچه‌ها با روش‌هایی سرگرم‌کننده و ساده.
برای معرفی این اپلیکیشن ، یک مسیر محتوایی طراحی کردیم که به‌جای اشاره مستقیم به برنامه‌های آموزشی داخل اپلیکیشن، از نگاهی کاربردی‌تر به موضوعات داخل برنامه نگاه کنیم.
در مسیر محتوایی “راه‌حل هپ” در رشته پست‌هایی با تکنیک تصویرسازی، در مورد دغدغه‌های مخاطب در حوزه‌هایی مثل نحوه برنامه‌ریزی، تمرکز، تقویت حافظه، مدیریت استرس و خشم گفتگو کردیم و او رو برای دسترسی به راه‌حل‌‌های پیشنهادی، به “مدرسه” مربوطه در اپلیکیشن هپ هدایت کردیم.

نمونه کار مرتبط

بالا