بارگذاری

دی جت از ابتدا قرار بود که مسیری پویا تر از یک بانک سنتی رو در پیش بگیره. این استراتژی، در تولید محتوا و تکنیک اجرایی کارها هم وارد شد؛ در موشن‌های معرفی خدمات اپلیکیشن دی‌جت، حال و هوای شوخ‌تری در نظر داشتیم که موقعیت‌های روتین استفاده از خدمات رو به شیوه جدیدی نمایش می‌ده.

نمونه کار مرتبط

بالا