بارگذاری

پست هفتم:
در مسیر آنالیز و بهینه‌سازی پلن محتوایی پیح اینستاگرام کانون جوانه‌ها، تصمیم گرفتیم که با یک رشته پست گیمیفیکیشن مخاطبین جدیدی رو به پیج دعوت کنیم و مخاطبین فعلی رو هم به مشارکت و تعامل دعوت کنیم.

با توجه به ذائقه بصری که در تولید محتوای این پیج داشتیم و مخاطبینش که بیشتر کودک و نوجوان بودن، گیمیفیکیشن‌هایی با سوالات هوش و ریاضی طراحی شد که در دل یک تصویرسازی داستانی، مخاطب رو دعوت به ورق زدن پست و دیدن سوال مسابقه می‌کرد.
با این کمپین تعاملی، نرخ تعامل پیج هم در بازه دو هفته افزایش چشم‌گیری پیدا کرد.

نمونه کار مرتبط

بالا