مطالب خواندنی تبلیغات

تاریخ تبلیغات در ایران – ۱

تاریخ اعلان ۱-۱

اگر تاریخ تبلیغات در ایران و شکل‌های آگهی‌های تبلیغاتی را دنبال کنیم، دیوارکوب‌ها اولین اون‌ها به حساب می‌آن. البته احتمالاً جارچی‌ها پیش‌تر از دیوارکوب‌ها

01 بیشتر
FOLLOW US

مطالب خواندنی تبلیغات