تاریخ اعلان

Categories Archives

SCROLL

اگر تاریخ تبلیغات در ایران و شکل‌های آگهی‌های تبلیغاتی را دنبال کنیم، دیوارکوب‌ها اولین اون‌ها به حساب می‌آن. البته احتمالاً جارچی‌ها پیش‌تر از دیوارکوب‌ها مشغول تبلیغات بودن، اما دیوارکوب‌ها اولین رسانه‌ی تبلیغاتیِ مکتوب در ایران به شمار می‌رن. بعدترها آگهی‌ها از دیوارها به نشریه‌ها نقل مکان کردن. در عهد قاجار آگهی‌ها اسم‌های مختلفی داشتن: اعلام‌نامه، […]

FOLLOW US

تاریخ تبلیغات در ایران – ۱