ویدئو رئال کمپین قرض‌الحسنه بانک سینا

ویدئورئال کمپین قرض‌الحسنه‌ پس‌انداز بانک سینا

SCROLL
برند بانک سینا
موضوع ویدئو اصلی کمپین
تاریخ انتشار تابستان ۱۴۰۲

آدم‌هایی که کنار هم شادن؛ خانواده‌هایی که لحظه‌هایی خوش رو کنار هم می‌گذرونن و رفقایی که از کنارهمبودن لذت می‌برن؛ این‌ تصاویر هر چه‌قدر هم تکرار شده باشن اما باز هم جذابن و مردم دلشون می‌خواد زیاد ببینن. برای ویدئووایرال کمپین قرض‌الحسنه‌ی بانک سینا ما هم سراغ همین تصاویر جذاب و نشون‌دادن خوشبختی‌ رفتیم. چون بانک سینا قصد داشت با منابع مالی که از این کمپین به‌دست میان کمک‌هزینه‌هایی در زمینه ازدواج، درمان، تحصیل و اشتغال به نیازمندان بده. و این باعث حس خوشحالی می‌شه؛ چه برای برای اون‌ها که بانک سینا بهشون کمک می‌کنه؛ و چه برای اون‌هایی که با مشارکت توی این کمپین و افتتاح حساب قرض‌الحسنه بانی نیکی می‌شن و می‌بینن که «به‌خاطر نیکی توست» که این اتفاق‌های خوب می‌افتن.
ما با کمک این ویدئو احساس‌برانگیز و قابل لمس، سعی کردیم در بازه‌ی کمپین مردم رو به افتتاح یا تکمیل موجودی حساب قرض‌الحسنه تشویق کنیم. این ویدئو در تمام رسانه‌های تبلیغاتی مرتبط و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

  • برند

    بانک سیینا

  • موضوع

    کمپین قرض الحسنه پس انداز

  • تاریخ انتشار

    تابستان 1402

آدم‌هایی که کنار هم شادن؛ خانواده‌هایی که لحظه‌هایی خوش رو کنار هم می‌گذرونن و رفقایی که از کنارهمبودن لذت می‌برن؛ این‌ تصاویر هر چه‌قدر هم تکرار شده باشن اما باز هم جذابن و مردم دلشون می‌خواد زیاد ببینن. برای ویدئووایرال کمپین قرض‌الحسنه‌ی بانک سینا ما هم سراغ همین تصاویر جذاب و نشون‌دادن خوشبختی‌ رفتیم. چون بانک سینا قصد داشت با منابع مالی که از این کمپین به‌دست میان کمک‌هزینه‌هایی در زمینه ازدواج، درمان، تحصیل و اشتغال به نیازمندان بده. و این باعث حس خوشحالی می‌شه؛ چه برای برای اون‌ها که بانک سینا بهشون کمک می‌کنه؛ و چه برای اون‌هایی که با مشارکت توی این کمپین و افتتاح حساب قرض‌الحسنه بانی نیکی می‌شن و می‌بینن که «به‌خاطر نیکی توست» که این اتفاق‌های خوب می‌افتن.

ما با کمک این ویدئو احساس‌برانگیز و قابل لمس، سعی کردیم در بازه‌ی کمپین مردم رو به افتتاح یا تکمیل موجودی حساب قرض‌الحسنه تشویق کنیم. این ویدئو در تمام رسانه‌های تبلیغاتی مرتبط و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

پخش ویدیو
FOLLOW US

ویدئورئال کمپین قرض‌الحسنه‌ پس‌انداز بانک سینا